Centrum wiertarsko-frezerskie

Oferujemy usługi obróbki w naszym centrum wiertarsko-frezerskim TBI MVC 2090HH

Centrum wyposażone jest w cyfrowe napędy osi X-Y-Z ponadto w wyposażeniu maszyny znajduje się w pełni programowalna 4 oś pozwalająca na obróbkę detali o średnicy 400 mm.

Komunikację z maszyną zapewniają porty transmisji danych  V.24/RS 232-C, USB oraz sieć Fast Ethernet co pozwala na szybkie generowanie kodów obróbkowych w programie Catia V5.0 i przesył bezpośrednio do maszyny.

Wyposażenie maszyny w 30 pozycyjny magazyn narzędzi pozwala zminimalizować straty czasu na przezbrajanie maszyny, dzięki czemu możliwa jest szybka obróbka różnorodnych detali.

System pomiaru narzędzi oraz detalu firmy Renishaw pozwala na bieżącą kontrolę stanu narzędzi skrawających oraz obrabianego detalu.

Centrum wiertarsko-frezerskie TBI MVC 2090HH